Zerkom 7 yılı aşkın süredir müşterilerine sunduğu bütünsel çözümler ile daima müşterilerinin iş ortağı olmuştur. Bu ortaklığın gelişimindeki en önemli referans noktasının müşteri memnuniyeti olduğunu bilen Zerkom, bunu bir ticari politika değil; bir ilke olarak benimsemiştir. Bu ilkenin yol göstericiliğinde ulaşılması gereken daimi hedef, her yeni gün müşteri ilişkilerinin bir üst düzeye taşınması ve ortaklıkların kalıcılığının sağlanmasıdır. 

Müşterilerinin gereksinimlerinin doğru analizi; bu gereksinimlerin karşılanmasına yönelik etkili çözümler önermek ve bu çözümlerin uygulama sürecinde tam destek vermenin önemini biliyor oluşu, Zerkom’un deneyiminden gelen gücünün temelini oluşturmaktadır. 

Kurumsal Yaklaşım

Analiz

Faaliyetlerini bilişim araçlarıyla yöneten şirketlerin temel gereksinimi, yazılım ve donanım araçlarının ihtiyaçlarına uygun biçimde teminidir. İhtiyaçların optimize edilmesi, bu ihtiyaçları gidermeye yönelik araçların kalite/maliyet analizlerinin yapılması ve bu yolla kaliteden ödün vermeden piyasa koşulları dahilinde ihtiyaçların çözümüne yönelik araçların tespiti; analiz sürecini oluşturmaktadır. 

Zerkom; çözüm sürecinde analitik yaklaşımın ne derece önemli olduğunun farkındadır. Bu yaklaşımın dayandığı temel prensip, gereksinimin çok yönlü ele alınması ve bunun giderilmesine yönelik alternatif çözümlerin sunulmasıdır. Zerkom’un alternatif çözüm sunabilmesinin ön koşulu olan geniş çözüm yelpazesini, sektörün ileri gelen yazılım ve donanım firmalarıyla yapılandırdığı iş ortaklıkları oluşturmaktadır. 

Uygulama

Uygulama sürecindeki en önemli faktör, analizler sonucunda elde edilen veriler çerçevesinde yapılacak uygulamanın firma faaliyetlerini kesintiye uğratmayacak şekilde eş zamanlı entegrasyonunun sağlanmasıdır. 

Uygulama sürecinin bir diğer önemli unsuru, uygulamanın verim maksimizasyonunun sağlanmasıdır. Bu da, uygulamayı yöneten personelin uygulama birimleri üzerindeki tam denetimi ve hakimiyeti ile mümkündür. Zerkom bu perspektif dahinde uygulamanın yöneticisi konumundaki personele eksiksiz bir eğitim programı sunmaktadır. 

Destek

Bilgi işlem yönetimi söz konusu olduğunda; uygulama araçlarının gelişimlerinin duraksamaksızın devam etmesi ve kullanıcısına daha iyi hizmet verebilmek adına geliştirilmesi nedeniyle, uygulamanın bir süreç olarak görülmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla güncelleme ve güncellemeye bağlı olarak ortaya çıkan uygulama yenilikleri, uygulama sürecinin devamı niteliğindedir. Bu noktada destek, gereksinimlerin karşılanmasında rol oynayan araçların güncel kalabilmelerinin ön koşuludur. 

Bu noktadan hareketle Zerkom’un bünyesindeki teknik servis birimi, müşterilerine destek hizmetini en iyi biçimde verilebilecek nitelikte yapılandırılmıştır. 

Neden Zerkom?

Kurumsal Bilişim Çözümleri, üç önemli unsuru olan bütünsel bir süreçtir. Bu süreç, büyüme kararlılığındaki firmalar için kaçınılmazdır. Uygulamanın amacına ulaşabilmesi için bu sürecin etkili yönetilmesi ve denetlenmesi gerekir.

Zerkom, deneyimi ve sektörün ileri gelen firmaları ile yapılandırdığı iş ortklıkları ile, bu sürecin yönetim ve denetimindeki etkinliğini kanıtlamıştır. 

Bu güne kadar olduğu gibi, bundan sonra da; gelişen teknik altyapısı, büyüyen portföyü, güçlenen çözüm ortaklıkları ile Zerkom, Türkiye bilişim sektöründeki öncülüğünü sürdürmeye devam edecektir.